Invitasjon

 

Oslo Sportslager Rye terrengsykkelfestival 8-10 mai 2015

 

Morsomt, utfordrende og publikumsvennlig!

3 dagers UCI kategori 2 etapperitt (NC ritt 3, 4 og 5) for senior og juniorklasser

2 dagers minietapperitt for master og aldersklasser

Sportsklubben Rye

 

1. Tid og sted

Fredag 8. til søndag 10. mai 2015 på Langsetløkka. Langsetløkka ligger på Kjelsås i Oslo. For veibeskrivelse se Parkering.

 

 

2. Rittbeskrivelse

Denne beskrivelsen er gammel, gå til vår nye side http://www.ryeterrengsykkelfestival.no for oppdatert informasjon!

Oslo Sportslager Rye terrengfestival er tre dager med sykkelritt i det morsomme terrenget i konkurranseløypene på og rundt Langsetløkka. Her får du som rytter og publikum mulighet til å oppleve et nytt og spennende rittformat som vil løfte terrengsykkelsporten i Norge.

 1. For klassene junior og senior tilbyr vi et tre dagers etapperitt. Resultatlisten i etapperittet er en rangering av rytternes totaltid. Basert på rytternes totalplassering deles det ut UCI og NCF poeng. Ryttere som bryter en av etappene, får ikke en totaltid.

  Basert på resultatlisten for hver enkelt etappe (NC ritt) deles det også ut NCF poeng. Rytterne kan derfor fremdeles kvalifisere for NCF poeng om de ikke deltar i alle tre etappene.

  Det er gode muligheter til å få med seg mye UCI og NC poeng i festivalen, se Poeng og Premier for detaljert oversikt.

   

 2. For ryttere i master og aldersklassene (se Klasser) tilbyr vi «minietapperitt» over to dager. Sluttiden fra rittene på lørdag og søndag summeres for hver rytter. Resultatlisten i minietapperittet er en rangering av rytternes totaltid. Det deles ikke ut NCF poeng basert på rytternes totalplassering. Ryttere som bryter en av etappene, får ikke en totaltid.

  Basert på resultatlisten for hver enkelt etappe deles det ut NCF Master Cup poeng i masterklassene og NCF poeng i 15-16 års klassene. Rytterne kan selvsagt velge å delta i bare ett av de to rittene.

   

 3. For de yngste (under 11 år) tilbyr vi rundbaneritt på lørdag med blanding av grusveier og fine flytstier som svinger seg gjennom skogen med gode forbikjøringsmuligheter. Publikumsvennlig er løypa også, så mor og far kan følge med den håpefulle i store deler av løypa.

 

2.1 Fredagsetappen: NC #3 Kortbaneritt (XCC)

Kortbanerittet går i en fartsfylt teknisk enkel løype som veksler mellom morsomme flytstier, enkle momenter og fine gruspartier. Det ventes kjemping skulder-ved-skulder i denne løypa! Det er bonussekunder til de fem første rytterne ved hver runding og ved målgang. Disse bonussekundene trekkes fra totaltiden i etapperittet, og har derfor ikke effekt på resultatlisten for etappen (NC #3).

For å unngå at tetgruppen hindres i innspurten, kan det hende at vi velger å ta ryttere ut av rittet (lappe) etter 80% regelen. Da estimerer vi en sluttid på denne etappen for de rytterene som tas ut, slik at de kan fortsette etapperittet neste dag. Vi har gjort simuleringer som viser at dette vil gjelde svært få ryttere. Vi tar avgjørelsen i samråd med kommissærene og gir beskjed på nettsidene til rittet, og på lagledermøtet på fredag ettermiddag.

 

2.2 Lørdagsetappen: NC #4 Rundbaneritt (XCO)

Rundbanerittet går i en forbedret utgave av vår velprøvde løype, som har flere lengre strekk med flytsti, kortere gruspartier, tekniske momenter med alternative linjer, og gode passeringsmuligheter. Vi har to nye segmenter som byr på flytsti, hopp, og svinger og som vi tror vil falle i smak.

I rundbaneløypa blir det vanligvis spredning av rytterne samtidig som løypa er lang og har plass til mange ryttere. Derfor planlegger vi ikke å ta ryttere ut (lappe) i dette rittet. Vi tar avgjørelsen i samråd med kommissærene og gir beskjed på nettsidene våre, og på lagledermøtet på lørdag morgen.

 

2.3 Søndagsetappen: NC #5 Temporitt (XCT)

Temporittet består av en runde i den samme løypa som rundbanerittet, men dere starter enkeltvis. Her har du sjansen til å gi alt i løypa hvor det kun handler om din kamp mot klokka.

 

3. Rittregler

Denne beskrivelsen er gammel, gå til vår nye side http://www.ryeterrengsykkelfestival.no for oppdatert informasjon!

Rittet følger reglene i UCI og NCF sitt reglement. Godkjent hjelm er påbudt. Alle ryttere sykler på eget ansvar og skal følge arrangørens anvisninger. Vi regner det som en selvfølge at du bruker hjelm også når du besiktiger, trener, og varmer opp. Det er alltid risiko for uhell og sammenstøt. Hjelm beskytter. Vi ber dere, rytterne, foreldre, og ledere, om å ta hjelmbruken alvorlig.

Rye terrengsykkelfestival er et rent arrangement. Anti-doping Norge foretar uanmeldte kontroller på alle NCF-registrerte ritt. Vi støtter Anti-doping Norge i gjennomføringen av dette. Alle ryttere og ledere skal følge instrukser gitt fra representanter fra Anti-doping Norge.

 

4. Klasser

Denne beskrivelsen er gammel, gå til vår nye side http://www.ryeterrengsykkelfestival.no for oppdatert informasjon!

 

5. Seeding

Denne beskrivelsen er gammel, gå til vår nye side http://www.ryeterrengsykkelfestival.no for oppdatert informasjon!

Vi seeder de rytterne som er påmeldt innen den ordinære påmeldingsfristen og som har løst lisens for 2015. Vi bruker UCI/NC/NCF ranking poengene rytterne har ved inngangen til festivalen. Vi oppdaterer ikke seedingen i løpet av festivalen, seedingen brukes ved start i alle rittene i festivalen.

Vi seeder ikke ryttere som etteranmeldes.

* I klasser med mange deltagere og store fartsforskjeller stiller vi opp rytterne slik at vi legger til rette for god flyt og reduserer risikoen for uhell.

6. Lisens

Denne beskrivelsen er gammel, gå til vår nye side http://www.ryeterrengsykkelfestival.no for oppdatert informasjon!

Alle ryttere som er 13 år og eldre må ha løst lisens for 2015. Ryttere opp til og med 12 år er forsikret gjennom NIF’s barneidrettsforsikring. Ryttere i junior, senior, og masterklassene må ha helårslisens, mens ryttere i aldersklassene (12 år og eldre) og sportsklassene kan velge mellom helårs og engangslisens.

Vi sjekker lisensen til påmeldte, norske ryttere mot NCFs register umiddelbart etter påmeldingens utløp. Norske ryttere som ikke har lisens ved den sjekken blir ikke seedet (gjelder klassene som seedes). For ytterligere informasjon om lisenser, se NCF sine nettsider.

7. Påmelding

Denne beskrivelsen er gammel, gå til vår nye side http://www.ryeterrengsykkelfestival.no for oppdatert informasjon!

Det er åpent for ordinær påmelding til og med 4.mai 2015. Meld deg på på https://rittresultater.no/ryeterrengsykkelfestival. Hvis du skal delta i 3-dagers etapperittet krysser du av for NC #3, NC #4, NC #5, og for minietapperittet krysser du av NC #4 og NC #5.

Startkontigentene er:

Etteranmelding er ikke mulig for junior og senior klassene. I resten av klassene kan du etteranmelde deg frem til to timer før start i klassen din. Bruk påmeldingslenken over, eller gå til sekretariatet. Sekretariatet har betalingsterminal.

Påmeldingen er bindende og refunderes bare hvis du viser legeattest på at du er syk.

 

8. Lagstelt

Denne beskrivelsen er gammel, gå til vår nye side http://www.ryeterrengsykkelfestival.no for oppdatert informasjon!

Gå inn på https://rittresultater.no/ryeterrengsykkelfestival for å reservere plass til team/klubbtelt, det er plass til 30 telt på arenaen. De som har reservert teltplass får kjøre opp til løkka og laste av telt og eventuelt annet utstyr i losselommen, for så umiddelbart å kjøre ned til parkeringsplassen. Ta kontakt i kiosken for å få anvist teltplass. Har du glemt å reservere, så kan vi ikke garantere at det er plass. Snakk med parkeringsvakten ved ankomst for å finne ut om vi har ledige plasser.

Det er svært arbeidskrevende å arrangere ritt, og det er stor usikkert i om slike arrangement går med overskudd. NCF og UCI setter krav til premiering, og setter tak for startkontigenten. Dermed er det ikke så mange virkemidler for å dekke kostnadene til et slikt arrangement. Vi tar derfor betalt for plasser til lagstelt på arenaen. Dette gjøres også i mange langrennsarrangement. Prisen er 300 kr per 3m x 3m teltmodul. Det vil si 600 kr for 6m x 3m og 900 kr for 9m x 3m.

Dette grepet bidrar til at klubber som ikke selv arrangerer ritt, bidrar til klubber som arrangerer ritt.


 

9. Overnattingsmuligheter

Denne beskrivelsen er gammel, gå til vår nye side http://www.ryeterrengsykkelfestival.no for oppdatert informasjon!

I nærheten av Kjelsås finnes følgende overnattingssteder:

Haraldsheim Ungdomsherberge, Haraldsheimveien 4, 0587 Oslo, Telefon: +47 22 22 29 65, http://www.haraldsheim.no/

Thon Hotel Linne, Statsråd Mathiesens vei 12, 0598 Oslo, Telefon: +47 23 17 00 00, E-post: linne@thonhotels.no, www.thonhotels.no

Thon Hotel Ullevål Stadion, Sognsveien 77C, 0855 Oslo, Telefon: +47 22 02 80 00, E-post: ullevaalstadion@thonhotels.no, ullevaalstadion@thonhotels.no, www.thonhotels.no

 

10. Tidspunkt og runder

Denne beskrivelsen er gammel, gå til vår nye side http://www.ryeterrengsykkelfestival.no for oppdatert informasjon!

I denne seksjonen finner du alle viktige tidspunkt fra du ankommer arenaen.

 

10.1 Sekretariatets åpningstider

Du henter startnummer i sektretariatet, som ligger i varmestua på Langsetløkka (se Arenakart). Sekretariatet er åpent:

For å hente startnummer må du ha lisens for 2015. Sykler du i master, senior, og juniorklassene må du ha helårslisens. Når påmeldingsfristen er ute, sjekker vi at påmeldte, norske ryttere i disse klassene har helårslisens. Har du ikke lisens da, må du vise lisensen din når du henter startnummeret ditt. Ta uansett lisensen din med deg til rittet. Utenlandske ryttere må vise lisens for å få startnummeret sitt.

Ryttere i aldersklassen kan bruke enten helårs eller engangslisens. Du kan løse engangslisens i sekretariatet, det koster 50 kr. Vi har betalingsterminal.

Fest startnummeret godt synlig på sykkelstyret. Senior og juniorklassene skal i tillegg bruke ryggnummer. Tidbrikken er limt bakpå startnummeret. Du skal bruke det samme nummeret/nummerparet alle dagene, så ta vare på det. Dersom du mister nummeret kan du kjøpe et nytt i sekretariatet (50 kr). Merk: Startnummeret faller normalt av ved transport utenpå bil, ta derfor nummeret av før du setter sykkelen på bilen.

 

10.2 Treningstider

Regler for trening i løypa:

 • Du må ha startnummer på sykkelen for å trene i løypa i de offisielle treningstidene.

 • Det er ikke lov å sykle i løypa som rittet pågår i, det gjelder uansett hvilken klasse som sykler. Brudd på regelen kan føre til at du diskvalifiseres.

 • All trening i de offisielle treningstidene skal skje i fartsretningen.

 • Det er ikke lov å endre løypa, for eksempel flytte merkebånd/sperring eller grave/flytte deler av bygde elementer. Brudd på regelen fører til at rytteren bortvises fra løypa og eventuelt diskvalifiseres.

 • Vis hensyn til turgåere.

 • All trening skjer på eget ansvar.

Du finner lenke til GPS track av alle løypene i Arena og Løyper. Løypa grovmerkes lørdag 2. mai. Løypa er ferdig merket på ettermiddagen torsdag 7. mai. I de offisielle treningstidene er det sanitetspersonell på arenaen.

 

10.3 Lagledermøte

Det er lagledermøte hver dag under festivalen. Vi holder møtene i samme bygg som sekretariatet. Merk at UCI sitt regelverk for MTB krever at lagledere eller deres representanter deltar på lagledermøtene i etapperitt (ledd 4.1.026).

 

10.4 Brikkesjekk før start

Rytteren har selv ansvar for å gå til teltet for brikkesjekk for å sjekke tidbrikken (integrert i startnummeret). Gjør dette minst 30 minutter før din start.

I forbindelse med brikkesjekken kan NCFs kommissær velge å gjennomføre sjekk av at rytteren har godkjent hjelm, sykkel, og drakt (først og fremst senior og juniorklassene). Rytteren må da signere på at han/hun har vist frem dette. Ryttere i disse klassene må derfor møte selv og ha med seg utstyret.

 

10.5 Opprop før start

Rytterne ropes opp for oppstilling til start tidligst 20 minutter før start på fredag og lørdag. Vi gir nærmere beskjed på lagledermøtet. I klassene hvor rytterne ropes opp enkeltvis og stilles opp på startstreken, varsler vi 5 minutter før oppropet begynner. Rytterne har selv ansvar for å møte til oppropet, kommer de for sent får de ikke startposisjon i henhold til startnummeret sitt. Vi opplyser om hvilke klasser som ropes opp og stilles opp til start i startnummerrekkefølgen på nettsidene våre, og på lagledermøtene.

I Master klassene stilles rytterne opp i startrekkefølge i henhold til rankingpoengene sine, men på tvers av klassene i samme start. Det betyr for eksempel for Master menn at første rekke på startstreken kan bestå av ryttere fra forskjellige årsklasser. Tilsvarende i kvinner Master. Hvis ryttere fra forskjellige klasser har samme rankingpoeng, stilles den yngste opp først. Siden alle menn starter samtidig, oppnår vi på denne måten en seeding innen Master gruppen. Tilsvarende for kvinner.

På søndag ropes ryttere opp til sin start ca 5 minutter før starten. Speaker annonserer starten på hver klasse ca 10 minutter i forkant av første rytters start.

10.6 Tidplan for fredagsetappen (NC #3)


10.7 Tidplan for lørdagsetappen (NC #4)

 

10.8 Tidplan for søndagsetappen (NC #5)


 

11. Arena og Løyper

Denne beskrivelsen er gammel, gå til vår nye side http://www.ryeterrengsykkelfestival.no for oppdatert informasjon!

11.1. Arenakart

Her ser du hvordan løypa går ved start, runding, og mål, og de viktigste funksjonene på arenaen.

1: Start 2: Mål 3: Lagstelt 4: Førstehjelp 5: Rittkontor 6: Sekretariat 7:Anti-doping stasjon 8 Lagledermøte 9: Premieutdeling 10: Dusjer 11: Toaletter 12: Til oppvarmingsområder

Lagstelt

Bare de som har reservert plass kan sette opp telt på arenaen. Du reserverer plass til teltet ditt på https://rittresultater.no/ryeterrengsykkelfestival.

Førstehjelp

Vi har sanitetstelt med helsepersonell på løkka som rykker ut i løypa etter behov. Ryttere kan melde fra om en eventuell ulykke til nærmeste løypevakt, som vil gi beskjed til helsepersonellet.

Dersom en rytter bryter, skal tidtager ved mål eller kommissæren gis beskjed så fort som mulig.

Garderobe og toaletter

Garderobe med dusj er åpent på rittdagene. Garderoben og to toaletter ligger i kjelleren i varmestua på Langsetløkka. Inngang fra baksiden. Det er ett toalett i første etasje av varmestua, inngang ved sekretariatet.

Kiosk

Menyen er pølser og hamburgere, frukt, kaker og mineralvann på lørdag og søndag. På fredag serverer vi ikke pølser og hamburgere. Vi har betalingsterminal, men kan dessverre ikke tilby kontantuttak.

Kiosken åpner omtrent et kvarter før første start og stenger etter siste premieutdeling.

Sykkelvask

Hageslanger til å spyle sykler finner du på baksiden av varmestua.

11.2. Teknisk- og langesone

Vi har en teknisk sone og en langesone og disse ligger samlet og i nærheten av arenaen. Vi bruker de samme sonene i alle rittene.

Rytterne kan motta langing av næring fra begge sider av løypa som går nordover (gule streker).

Rytterne kan motta teknisk støtte tre steder i løypa som vist i figuren (oransje felt og striper). Punkt 1 er omtrent halvveis i runden. Punkt 2 er mot slutten av runden, og punkt 3 er helt på slutten av runden, etter et dropp/hopp.

11.3. Løypekart for fredagsetappen (NC #3)

11.4. Løypekart: lørdagsetappen (NC #4) og søndagsetappen (NC #5)

Temporittet består av en runde i samme løypa som rundbanerittet.

Rød løype

Alle klasser for kvinner 15 år og eldre, og menn 13 år og eldre sykler denne løypa. Lenke til online kart: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=aqcrjdswytdvzxcp

Blå løype

Klassene K11-14 og M11-12 sykler denne løypa. Lenke til online kart: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=uqyhildvmqdgikhf

Grønn løype

Alle som er 10 år og yngre sykler denne løypa.

Lenke til online kart: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=pzlucuvfefvrstgh

12. Resultater

Denne beskrivelsen er gammel, gå til vår nye side http://www.ryeterrengsykkelfestival.no for oppdatert informasjon!

Live resultatservice på www.rittresultater.no:

Vi slår også opp uoffisielle og offisielle resultatlister på arenaen så snart de er ferdige. Resultatene publiseres senere på www.sykling.no og http://ryebikefestival.sportsklubbenrye.no/.

 

 

13. Poeng og premier

Denne beskrivelsen er gammel, gå til vår nye side http://www.ryeterrengsykkelfestival.no for oppdatert informasjon!

Her finner du oversikten over poeng og premier for alle klassene. Det er premier og poeng både for etapperittet og hver enkelt etappe som beskrevet i denne seksjonen. Premieutdelingen gjøres på arenaen, du ser hvor i Arenakart.

 

13.1 Etapperittet (3-dagers)

Ryttere i seniorklassene får UCI poeng i henhold til UCI sitt poengsystem for kategori 2 etapperitt:

Ryttere i senior og juniorklassene med resultat i etapperittet får poeng i henhold til NCF kategori 3. Merk at rytterne også får NCF poeng for hver etappe (se Enkeltrittene).

Den beste i senior og juniorklassene får følgende premier:

I klasse junior er det gavepremier fra 4.plass til og med den beste tredjedelen.

13.2 Minietapperittet (2 dagers)

Ryttere i aldersklassene og masterklassene som fullfører lørdagens og søndagens ritt er med i minietapperittet. Det deles ikke ut NCF rankingpoeng for sammenlagtresultater i minietapperittet for 15-16 års klassene eller masterklassene.

Vi premierer minietapperittet slik:

 • M/K 11-12: Vi lodder ut utstyrspremier blant deltagerne i hver av klassene.

 • M/K 13-14 og M/K 15-16: De tre beste sammenlagt i hver klasse får premier. Vi lodder i lodder ut utstyrspremier blant resten av deltagerne i hver av klassene.

 • Masterklassene: De tre beste herrene uansett alder og de tre beste damene uansett alder får premie. Vi lodder ut utstyrpremier blant resten av herrene og resten av damene.
   

13.3 Enkelrittene

Både ryttere som deltar i noen av enkeltrittene (etappene) og ryttere som deltar i etapperittet tildeles poeng og premier i enkeltrittene.

Senior og juniorklassene

Hver etappe er ett NC ritt. Ryttere tildeles NC poeng i henhold til NCF poengsystem for kategori 4.

De beste i senior og juniorklassene får følgende premier:

Masterklassene

Ryttere tildeles poeng i Master Cup i henhold til NCF poengsystem for Master Cup kategori 2. Den beste tredjedelen i hver klasse får premier.

M/K 15-16

Ryttere tildeles NCF rankingpoeng i henhold til NCF poengsystem for kategori 3. Den beste tredjedelen i hver klasse får premie.

Klasser fra og med M/K 13 til og med M/K 16 samt M/K Sport

Den beste tredjedelen i hver klasse får premie.

Klasser fra og med M/K 6 til og med M/K 12

Alle får premie.

14. Parkering

Langsetløkka ligger på Kjelsås i Oslo, i et villastrøk med smale veier. All trafikk til og fra løkka er belastende for naboene. Vi ønsker å ha et godt forhold til våre naboer, ta hensyn til dem både når dere besøker løkka for å besiktige og i ritthelgen!

Det er en stor parkeringsplass nedenfor løkka som alle må parkere på. Det koster 50 kroner for programbladet som du betaler for når du parkerer. Kun kontant betaling. Hvis dere har nøyakig beløp så går det fortere.

Merk! Det er ikke anledning til å parkere verken på de få ordinære parkeringsplassene som finnes på løkka, eller i småveiene rundt løkka.

S