Vi gjentar suksessen 3-5. juni 2016!

Våren er i anmarsj og Oslo Sportslager Rye terrengsykkelfestival er i rute! Også i år jobber vi med noen nye vrier som vi tror vil gjøre arrangementet enda bedre. Invitasjonen er på plass etter påske, inntil da er informasjonen om fjorårets arrangement representativt. Endringene vil først og fremst være på tidplanen for hver rittdag og løypekartene.