5. Seeding

Denne beskrivelsen er gammel, gå til vår nye side http://www.ryeterrengsykkelfestival.no for oppdatert informasjon!

Vi seeder de rytterne som er påmeldt innen den ordinære påmeldingsfristen og som har løst lisens for 2015. Vi bruker UCI/NC/NCF ranking poengene rytterne har ved inngangen til festivalen. Vi oppdaterer ikke seedingen i løpet av festivalen, seedingen brukes ved start i alle rittene i festivalen.

Vi seeder ikke ryttere som etteranmeldes.

* I klasser med mange deltagere og store fartsforskjeller stiller vi opp rytterne slik at vi legger til rette for god flyt og reduserer risikoen for uhell.