6. Lisens

Denne beskrivelsen er gammel, gå til vår nye side http://www.ryeterrengsykkelfestival.no for oppdatert informasjon!

Alle ryttere som er 13 år og eldre må ha løst lisens for 2015. Ryttere opp til og med 12 år er forsikret gjennom NIF’s barneidrettsforsikring. Ryttere i junior, senior, og masterklassene må ha helårslisens, mens ryttere i aldersklassene (12 år og eldre) og sportsklassene kan velge mellom helårs og engangslisens.

Vi sjekker lisensen til påmeldte, norske ryttere mot NCFs register umiddelbart etter påmeldingens utløp. Norske ryttere som ikke har lisens ved den sjekken blir ikke seedet (gjelder klassene som seedes). For ytterligere informasjon om lisenser, se NCF sine nettsider.