11.2. Teknisk- og langesone

Vi har en teknisk sone og en langesone og disse ligger samlet og i nærheten av arenaen. Vi bruker de samme sonene i alle rittene.

Rytterne kan motta langing av næring fra begge sider av løypa som går nordover (gule streker).

Rytterne kan motta teknisk støtte tre steder i løypa som vist i figuren (oransje felt og striper). Punkt 1 er omtrent halvveis i runden. Punkt 2 er mot slutten av runden, og punkt 3 er helt på slutten av runden, etter et dropp/hopp.